Epitiro

We'd love to meet you so we can find the perfect solution

Wi-Fi / LTE Sensors

Stay Connected 

Network Performance – Measured & Monitored
Where It Matters

Know your Wi-Fi, LTE, and Ethernet network service performance.

Epitiro’s Virtual Customer (ViC) Agents continuously test, report, and notify.

 

Epitiro’s innovative system allows you to simply add Agents and receive continuous data from our cloud-based platform wherever you are.

Ideal for:

  • Network Service Providers
  • Mobile Network Operators
  • IT Services
  • Large and Small Enterprises
  • Smart-home Enthusiasts


e or other issues.

Meet the perfect tool for User Experience monitoring

Placer en sensor fra Epitiro på dit netværk og få indsigt i brugeroplevelsen. 24x7x365. Public eller private cloud.

Wi-Fi/Ethernet/LTE sensor fra Epitiro. 

Grundlæggende fungerer sensoren som en klient som måler og tester kvaliteten på udvalgte services såsom Dropbox, Netflix, Skype for Business MOS. Derudover kan der tilføjes flere. SSID og mod captive portal. Resultater samles i cloud service med adgang via Web elle myEpitiro app.

  • Test foretages i regelmæssige intervaller
  • Understøttelse for gængse krypteringer og autensiteringer 
  • LTE support betyder at det er muligt at monitorere SLA mobil modtagelse set fra en klient. Det kan benyttes både mod eget DAS eller for public eller private LTE service.