Konsulentydelser

Wi-Fi Design

Simulering og on-site Site Survey

Med udgangspunkt i, hvad netværket skal anvendes til, assisterer Airwire med at fastlægge konkrete krav til designet.

På baggrund af krav kalibreres planlægning og den efterfølgende validering, så det endelige designrapport  viser, om alt lever op til det krævede, og hvor evt. problemområder er. Processen kan være iterativ og her er simulering meget dynamisk og omkostningseffektiv.

Den anbefalede metode for design er:

1. Analyse og fastlæggelse af krav til netværket

2a. Simuleret design ud fra elektroniske bygningstegninger (jpeg, png, pdf eller AutoCad)

2b. On-site målinger (fysisk opmåling)

3. On-site validerings målinger efter installation (lever virkligheden op til det planlagte)

Vi afholder jævnligt certificeringskurser i Wi-Fi design. 

Wi-Fi radio helbredsanalyse

Generel gennemmåling med Ekahau Site Survey Pro

Er der dæknings- og roamingproblemer ved anvendelsen af trådløse netværk? Med udgangspunkt i de krav, der stilles til netværket, foretager Airwire en gennemmåling af hele eller dele af områderne.

Resultatet er en detaljeret grafisk heatmap rapport, som klart viser om netværket lever op til de krav, der stilles til det.

Med udgangspunkt i resultaterne kan vi hjælpe med at identificere problemer og lægge planer for en evt. optimering.

Eksempel på et Ekahau heatmap

Fejlsøgning

Wi-Fi fejlsøgning kræver viden og værktøjer

Fejlfinding på et WLAN netværk kræver viden, men også de rette værktøjer, som gør det muligt at afkode og analysere både kablet og trådløs datakommunikation.. Airwire anvender de nødvendige specialværktøjerer der kræves for at analysere et radiobaseret netværk. Arbejdet med Wi-Fi fejlsøgning siden 2003 sikrer en solid viden og erfaring. 

Til analyse anvender vi disse værktøjer:

  • Ekahau Site Survey og spectrum analyse
  • AirMagnet Wi-Fi Analyzer
  • Cognio og  Ekahau Spectrum Analyzere
  • NetAlly AirCheck
  • Netscout OneTouch
  • Wi-Fi sensorer

 

Til dem der ønsker selv at kunne analysere, forhandler vi også værktøjerne. 

WLAN design

Arkitekturen i et WLAN er afgørende for hvor effektivt det fungerer.

Både radiodelen (RF)  og den kablede L2/L3 infrastruktur skal tages i betragtning. Airwire kan hjælpe med at udarbejde et hensigtsmæssigt design.

nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, for information om ny teknologi, produkter og kurser.